راهنمای ثبت نام شاگرد -دانشجو دردرس (از طریق پرتال دانشجویی )

برای مشاهدهٔ فایل روی پیوند راهنمای ثبت نام دانشجویان در کلاس مجازی.pdf کلیک کنید.