نام کاربری و رمز عبور سامانه  به شرح زیر می باشد:
نام کاربری = شماره دانشجویی
رمز عبور = رمز اینترنت یا ایمیل
دانشجویانی که نمی توانند با مشخصات فوق وارد سامانه شوند.، لطفا رمز عبور پرتال دانشجویی خود را بر اساس فرمت اعلام شده تغییر دهند.

(توجه:جهت تغییر رمز لازم است اطلاعات شخصی در پرتال دانشجویی تکمیل باشد)

 


45

پردیس حضرت زینب : سرکار خانم عاشور نیا 44012492-051
درصورت عدم امکان برقراری تماس با کارشناسان، می توانید مشکلات خود رااز طریق لینک زیرمطرح و پیگیری نمایید.                                 

           12

 

              دروس ارایه شده                                                                                                                                                                

                                        

25